Pracuję w terapii poznawczo – behawioralnej – polega ona na zmianie spostrzegania przez nas otaczającego świata a więc nasze poglądy na nas samych, członków naszej rodziny, najbliższe środowisko. Rodząc się zdobywamy poprzez styczność z najbliższym środowiskiem przekonań, które nie zawsze są adekwatne do rzeczywistości – na tym polega terapia poznawcza. Natomiast terapia behawioralna polega na błędnych, powielanych przez nas samych zachowań względem otaczających nas osób a w konsekwencji i nas samych – zmieniając nasze dotychczasowe nawyki w zachowaniu – naprawiamy nasze życie i przełamujemy schematy, które utarliśmy przez wiele lat naszego życia, nie zdając sobie sprawy, że często są one błędne. Terapia systemowa mówi o tym, że każdy członek np. w naszej rodzinie ma wpływ, oddziaływuje na innego członka rodziny a więc jeśli jedna osoba ma problemy emocjonalne/zdrowotne ze sobą – oznacza to że każdy członek rodziny w sposób nieświadomy, nie chcąco podtrzymuje aktualny stan osoby w rodzinie, która czuje się źle, w związku z tym trzeba w inny sposób poprowadzić panujące relacje domowe.