Schizofrenia obecnie jest bardzo rozpowszechniona w świadomości społeczeństwa i najczęściej ludzie określają tego sformułowania mając na myśli osobę „chorą psychicznie” natomiast mało kto wie jakie są rodzaje schizofrenii a już tym bardziej czym one się od siebie różnią. Poniżej wypiszę jej rodzaje według klasyfikacji ICD 1o:

1. paranoidalna – jest najbardziej rozpowszechniona w społeczeństwie

2. hebefreniczna

3. katatoniczna

4. niezróżnicowana

5. postschizofreniczna czyli depresja poschizofreniczna

6. rezydualna

7. prosta – najtrudniejsza w leczeniu

W dalszym okresie czasu postaram się wyjaśnić jakie są między nimi różnice