Mówiąc o nerwicy ludzie mają właśnie na myśli zaburzenia lękowe. Zaburzenia lękowe mają wpływ na emocje, uczucia, myśli i zachowanie osoby na niej cierpiącej w związku z tym także na objawy psychosomatyczne – emocje negatywne mają oddźwięk na nasze ciało – ktoś może mieć dolegliwości związane np. z kręgosłupem, skórą, sercem etc… pomimo zdrowego układu w organizmie w takich sytuacjach jest to znak, że problem tkwi w psychice i potrzebny jest psycholog, leczenie farmakologiczne może być jedynie środkiem wspomagającym w procesie wyzdrowienia.

W zakres zaburzeń lękowych według ICD 10 wchodzą:

1. agorafobia

2. fobia społeczna

3. fobie specyficzne

4. zespół lęku napadowego

5. zespół lęku ougólnionego

6. mieszane zaburzenia lękowo – depresyjne

7. zaburzenia obsesyjno – kompulsywne

8. zaburzenie z przewagą myśli (obsesji) lub ruminacji natrętnych

9. zaburzenie z przewagą czynności natrętnych a więc kompulsji