Diagnoza Ilorazu Inteligencji w skrócie IQ

Polega na zbadaniu osoby wystandaryzowanym narzędziem psychometrycznym a więc najczęściej testem Wechslera. Składa się on z dwóch skal – słownej gdzie bada się między innymi kompetencje werbalne jak i skalę niewerbalną – wykonaniową.

Skala słowna składa się z 6 a wykonaniowa składa się  z 5ciu, badanie może trwać nawet do 4godzin, po czym psycholog przelicza punkty na wyniki surowe następnie na wyniki prawdziwe i wtedy dokonuje analizy badania.

Osoby podchodzące do tego badania są zwykle mocno zestresowane – całkowicie niepotrzebnie, często myślą że powinni zdobyć jak najwięcej punktów co będzie świadczyło o ich kompetencjach intelektualnych, nie zdają sobie sprawy, że test jest tak skonstruowany aby uniemożliwić zdobycie maksymalnej liczby punktów, po prostu jest nierealne aby przejść cały test beż żadnej pomyłki tym bardziej, że niektóre części testu są kontrolowane za pomocą stopera – ważne są kilku sekundowe reakcje.

Do badania ilorazu inteligencji używa się także innych narzędzi psychometrycznych, które są uwarunkowane między innymi dysfunkcjami osoby badanej o których już napisałem w Diagnozie Upośledzeń Umysłowych.