Diagnozę upośledzeń umysłowych przeprowadza się za pomocą testów psychometrycznych badających iloraz inteligencji między innymi Testem Wechslera, dodatkowo w związku z dodatkowymi upośledzeniami dobiera się odpowiednio inne testy psychometryczne w przypadkach kiedy dziecko/osoba dorosła ma trudności w wypowiadaniu się, posługiwaniu się rękoma czy np. jest osobą niesłysząca.

Są 4 rodzaje upośledzeń: 100 punktów uzyskanych w Teście Wechslera to norma, poniżej 85 punktów możemy już mówić o deficytach, przy czym inteligencja składa się z wielu czynników.

1. Lekkie upośledzenie intelektualne – osiągane wyniki w Teście Wechslera to przedział między 50 a 59 punktów

Osoba funkcjonuje na poziomie 10letniego dziecka.

2. Umiarkowane upośledzenie intelektualne – przedział między 35 a 49

Osoba funkcjonująca na poziomie 6 do 10letniego dziecka.

3. Znaczne upośledzenie intelektualne – przedział między 20 do 34

Osoba funkcjonuje jak 2latek do 6latka

4. Głębokie upośledzenie intelektualne – przedział między 0 do 20

Osoba funkcjonuje jak kilku letnie dziecko – wymaga nieustannej opieki w każdej sferze życia.

Kolejnym aspektem upośledzeń społecznych, które weszło w codzienne życie społeczeństwa jest starsza terminologia diagnostyczna, która z powodu negatywnych konotacji została zmieniona na powyższą. Dawniej poszczególne upośledzenia określano: ociężałość umysłowa, debilizm, imbecylizm i idiotyzm.