Trudności wychowawcze mogą być spowodowane wieloma czynnikami, podejściem rodziców do dziecka, relacji panujących między domownikami, rówieśnikami, kolegami w szkole, cechami osobowości, czy sytuacyjnymi problemami wieku dorastania. Jeśli rodzice zauważają, że coś złego dzieję się z dzieckiem a nie rozumieją z jakiego powodu – właśnie w takich sytuacjach można skorzystać z pomocy psychologa.

W trakcie spotkania przeprowadzamy rozmowę na temat zaistniałych problemów – w następnej kolejności występuje rozmowa psychologa z dzieckiem i jego obserwacja.

Jeśli dziecko uczęszcza do gimnazjum, czy szkoły ponadgimnazjalnej psycholog pracuje z dzieckiem – indywidualnie a co kilka spotkań lub za każdym razem odbywa rozmowę z rodzicem. Z kolei jeśli dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej lub przedszkola – dziecko uczęszcza do psychologa na zajęcia – ale główna praca nad dzieckiem odbywa się na zasadzie rodzic – psycholog – czyli udzielanie wskazówek, zaleceń aby wyeliminować negatywne zachowania dziecka/niepożądane.