Co to jest mutyzm wybiórczy ?

Mutyzm wybiórczy jest to brak mowy w sytuacjach społecznych pomimo braku jakichkolwiek nieprawidłowości aparatu artykulacyjnego pod względem fizjologicznym.
Mutyzm zwykle pojawia się w wieku dziecięcym i jest spowodowany innymi zaburzeniami np. jąkania się i nieśmiałością.
 Przykładowo dziecko może być wyśmiewane przez innych rówieśników za „śmieszny sposób mówienia” w takiej sytuacji dziecko zamyka się w sobie i nie używa mowy nigdzie indziej tylko w swoim domu – poza domem np. w szkole nie używa mowy. Potrafi uczęszczać do szkoły, posiadać bardzo małą grupkę przyjaciół, którzy akceptują jej brak mowy – oprócz tego jest bardzo nieśmiałą osobą i zakompleksioną. Pomimo tego w domu może być otwartą, towarzyską osobą, która nie ma najmniejszych trudności w wypowiadaniu się a może nawet być dobrym mówcą. Nie trzeba dodawać, że takie trudności mogą powodować większe komplikacje w dalszym życiu. Z tego powodu osoby cierpiące na mutyzm wybiórczy powinny uczęszczać na terapię psychologiczną aby przezwyciężyć swój lęk przed używaniem mowy w sytuacjach, w których dotychczas jej nie używały.