Na czym polega autyzm:

Jest to zaburzenie rozwoju, autyzm wpływa na przetwarzanie informacji na wiele sposobów. Wiele osób z autyzmem ma trudności w interakcjach społecznych, komunikacji i posiadają trudności w wyrażaniu emocji/uczuć. Osoby z autyzmem często mają ograniczone zainteresowania i zaangażowania potrafią koncentrować się na jednej rzeczy, sytuacji która ich pochłania całkowicie.

Ponieważ objawy autyzmu są bardzo zróżnicowane,  mówi się, że istnieje ono na kontinuum a więc dziecko może posiadać cechy autystyczne – trudności w komunikacji, uczuć i kompetencji społecznych, może cierpieć na autyzm lub na zaburzenie Aspergera. Zaburzenie Aspergera jest to tak jakby słabsza forma autyzmu dziecko nadal ma trudności w sferach, które są diagnostyczne dla autyzmu ale są one w o wiele mniejszym stopniu natężone. Ponadto w diagnozie autyzmu wymagane jest upośledzenie umysłowe z kolei osoba z Aspergerem pod względem ilorazu inteligencji nie odbiega znacząco od osób poprawnie funkcjonujących w społeczeństwie, natomiast ma ona swoje „swoiste” zainteresowania, którym potrafi poświęcać każdą swoją wolną chwilę.

Autyzm zwykle ujawnia się w do wieku 3 lat. Na autyzm cierpi znacznie więcej mężczyzn niż kobiet. Częstość rozpoznania podniosła się w ciągu ostatnich 20 lat. Nikt nie wie na pewno, co powoduje autyzm, jest wiele koncepcji, najbardziej krzywdzącą teorią jaka się pojawiła w historii była to teoria, która mówiła, ze przyczyną zachorowań autyzmu są matki dzieci, które traktują w sposób oziębły swoje dzieci. Dotychczas nie wynaleziono lekarstwa na autyzm, niemniej jednak istnieją terapie, które mają na celu niwelowanie objawów autyzmu.