Dysmorfofobia

Zaburzenie polegające na braku akceptacji swojego wyglądu np. atrakcyjna kobieta może mieć niską samoocenę i mieć problemy, które popychają ją do stosowania operacji plastycznych. Jest to lęk subiektywny – nieodzwierciedlające rzeczywistości, osoby postronne odbierają wygląd osoby cierpiącej na dysmorfofobię w sposób rzetelny, natomiast dysmorfofobik wyolbrzymia „wady” swojego wyglądu i się na nich koncentruje w sposób graniczący z obsesją. Taka osoba może np. nie akceptować rysów swojej twarzy, kształtu warg, nosa etc. najczęściej koncentrowane „wady” wyglądu są w obrębie twarzy.