Nadpobudliwość Psychoruchowa zakorzeniła się bardzo mocno w świadomości społeczeństwa jako ADHD – jest to skrót z języka angielskiego Attention Deficit Hyperactivity Disorder. W polskiej diagnozie stosuje się nazewnictwo – Zaburzenia Hiperkinetyczne w których skład wchodzą Zespoły Nadpobudliwości Ruchowej:

1. Zaburzenie aktywności uwagi

2. Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania

3. Inne zaburzenia hiperkinetyczne

W miarę czasu będę je opisywał bardziej szczegółowo i w ogóle jak działają zaburzenia Hiperkinetyczne