Zaburzenie Afektywne Dwubiegunowe jest już dość znane w społeczeństwie. Zalicza się je do Zaburzeń Nastroju, w jej skład wlicza się bardziej szczegółowo po kolei:

1. Zaburzenia afektywne, epizod hipomanii

2. Zaburzenia afektywne, epizod maniakalny bez objawów psychotycznych

3. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod maniakalny z objawami psychotycznymi

4. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod depresji o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu

- bez objawów somatycznych

- z objawami somatycznymi – to znaczy że występują objawy bólowe/fizyczne

5. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych

6. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi

7. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, epizod mieszany

W przyszłości postaram się nieco opisać na czym one polegają, na tą chwilę chciałem zwrócić uwagę na złożoność i różnorodność zaburzeń dwybiegunowych.