Co to jest Autyzm Atypowy ?

Autyzm Atypowy różni się od autyzmu wczesnodziecięcego, który już opisywałem pod względem okresu jego ujawnienia się. A więc początek autyzmu może objawić się np. po 3 roku życia – autyzm wczesnodziecięcy pojawia się w wieku 3 lat. Kolejnym kryterium jest nasilenie objawów autystycznych, przy atypowym objawy autyzmu mogą być mniej nasilone. Kryteria wymagane do diagnozy autyzmu takie jak: zaburzenia interakcji społecznych, komunikacji czy stereotypowych zachowań mogą objawiać się w mniejszym nasileniu. Przykładowo dziecko z autyzmem atypowym może nie unikać kontaktu wzrokowego, lub dąży do kontaktu fizycznego – lub się przytulać czy używa w większym stopniu mowy – także swoistej. Nie przejawia aż tak nasilonych zachowań stereotypowych jak w autyzmie wczesnodziecięcym. Jednak należy pamiętać że autyzm atypowy często występuje u dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym – (opisywane w diagnozie intelektualnej) ponieważ niskie funkcjonowanie poznawcze nie pozwala na ujawnienie się bardziej specyficznych zachowań autystycznych z powodu ogólnie niskiego funkcjonwania intelektualnego dziecka.