Zespół Retta jest to zaburzenie genetyczne dotykające wyłącznie dziewczynek – dziecko rozwija się prawidłowo do 6go lub 18tego miesiąca życia a następnie następuje regres funkcji – czyli pogarszanie się ogólnego funkcjonowania dziecka. Objawy mogą przypominać na początku epilepsję, autyzm czy problemy neurologiczne. Natomiast po dłuższym okresie zauważalny regres powoduje utratę umiejętności porozumiewania się – brak mowy i jej rozumienia, utratę afektu – emocji i uczuć. Dzieci te także osiągają mały wzrost – występuje także nieproporcjonalnie mała głowa. Oczywiście w tym zaburzeniu występuje upośledzenie umysłowe. Występują zachowania stereotypowe – bardzo zauważalne np. klaskanie dłońmi, wkładanie ich do ust, czy zgrzytanie zębami. Za zaburzenie odpowiada mutacja genu a więc nie ma skutecznej metody leczenia, można stosować terapię dostosowaną na możliwości psychofizyczne dziecka aby dziewczynka mogła jak najsprawniej funkcjonować.