Jak pracuję:

Zajmuje się terapią, która skoncentrowana jest na współpracy z klientem. Przed rozpoczęciem procesu terapeutycznego razem ustalamy zakres współpracy i koncentrujemy się na polepszeniu stanu emocjonalnego aby powrócić do dobrostanu psychicznego. Podczas terapii koncentrujemy się na TU i TERAZ oraz analizujemy potencjalny wpływ różnych czynników na aktualną sytuację życiową człowieka. Celem spotkań jest wspólne dojście do porozumienia aby uwypuklić błędy w funkcjonowaniu człowieka, które mogły doprowadzić go do trudności natury emocjonalnej. Jeśli zachodzi taka potrzeba wracamy do przeszłości osoby jeśli ewidentnie starsze przeżycia min. z okresu dzieciństwa, młodości miały wpływ na aktualną sytuację osoby. Innymi słowy pracujemy wspólnie, terapeuta ma być niejako zwierciadłem, w którym przegląda się człowiek i dochodzi do wniosków jakie popełnia błędy spostrzeganiu siebie, otaczających go ludzi i środowiska, a które w konsekwencji powodują u niego cierpienie psychosomatyczne. Należy pamiętać, że myśli wpływają na stany emocjonalne a emocje wpływają na organizm. Pracujemy na zasadzie klient – psycholog. Klient uczy się widzieć siebie z innej perspektywy, dostrzega o wiele więcej alternatywnych dróg swojego toku myślenia a w konsekwencji jego stan emocjonalny polepsza się.