Nazywam się Hubert Sadowski 

        Jestem magistrem psychologii o specjalności psychologia kliniczna – która kształci w diagnozie i terapii człowieka. Dotychczas doświadczenie zawodowe zdobywałem na Oddziale ZOL dla nerwowo i psychicznie chorych, w Ośrodkach Rehabilitacyjno – Wychowawczych, w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych oraz w Szkole Podstawowej jak i Gimnazjum. Obecnie pracuję jako psycholog w jednostce wojskowej. W pracy zajmowałem się terapią indywidualną osób z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania oraz z uzależnieniami. Ponadto pracowałem nad diagnozą dzieci i młodzieży na potrzeby orzecznictwa PP-P. Zdobyłem także doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi min. autyzm, zespół Aspergera. Moim największym zainteresowaniem są zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe – nerwicowe oraz zaburzenia emocjonalne – depresyjne. Obecnie pracuje na stanowisku psychologa w Komendzie Portu Wojennego Świnoujście.