1. Transeksualizm

2. Transwestytyzm o typie podwójnej roli

3. Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie