1. Fetyszyzm

2. Transwestytyzm fetyszystyczny

3. Ekshibicjonizm

4. Oglądactwo

5. Pedofilia

6. Sadomasochizm

7. Złożone zaburzenia preferencji seksualnej