1. Zaburzenia dojrzewania seksualnego

2. Orientacja seksualna niezgodna z ego

3. Zaburzenie związków seksualnych