Co to są zaburzenia osobowości i na czym one polegają:

- Osobowość Paranoiczna

W tym zaburzeniu osobowości zauważa się skłonność do nadmiernego przypisywania innym osobom złych intencji, takie osoby są nieufne i podejrzliwe. Takie osoby nie mają poczucia humoru, bardzo łatwo je urazić, non stop obserwują otoczenie i są bardzo restrykcyjni. Brakuje im życzliwości, dążą do zajęcia wysokiej pozycji w społeczeństwie, dodatkowo żywią pogardę dla „słabszych” od siebie. Mogą wywierać wrażenie solidnych w swoim działaniu ale tak naprawdę budują swój autorytet na strachu.

- Osobowość Schizoidalna

Są to „dziwne” osoby, samotnicy, którzy nie potrzebują kontaktu z innymi ludźmi. Są skrępowani kontaktami z innymi osobami, unikają kontaktu wzrokowego, okazują chłód emocjonalny, nie potrafią wypowiadać się spontanicznie a czasami używają wymyślnych metafor. Lubią się interesować metafizyką astronomią filozofią czy informatyką. Są powsciągliwi, nie interesują się życiem społecznym i unikają ludzi, natomiast potrafią bardzo zaprzyjaźnić się ze zwierzętami. Prowadzą życie samotnicze, nie wchodzą w role małżeńskie, ich życie seksualne ogranicza się tylko do fantazji. W problemach z innymi ludźmi radzą sobie tworząc fantazje o swoich nadludzkich zdolnościach lub w sposób rezygnacji.

- Osobowość Schizotypowa

To podobna osoba do powyższej, natomiast jest ona bardziej charakterystyczna i dziwaczna/ekscentryczna pod względem mowy, wyglądu, ubioru. Osoby te wyrażają niezwykłe przekonania i zainteresowania. Są to osoby bardzo wrażliwe, są przesądni wieżą w zabobony, doznania pozazmysłowe, mają własny bogaty świat fantazji. Unikają kontaktu ze społeczeństwem, prowadzą samotniczy tryb życia. Często angażują się w ruchy parareligijne, kulturowe czy okultystyczne.

- Osobowość Narcystyczna

To osoby, które mają postawę wielkościową, są nadmiernie wyczulone na punkcie własnej osoby. Uważa że jest wyjątkowy, na niepowodzenia reaguje złością lub depresją. Często wykorzystuje innych i brak mu empatii. Od otoczenia wymaga nieustannego podziwu własnej osoby – uważa że jest wyjątkowy.

- Osobowość dyssocjalna – poprzednio zwana psychopatyczna

Jest to osoba, która posiada bardzo wysokie kompetencje społeczne – łatwo odczytuje czyjeś intencje i stara się je wykorzystać na swoją korzyść. Tacy ludzie nie liczą się z czyimiś uczuciami/emocjami. Pomimo kompetencji społecznych dzięki, którym wykorzystują innych ludzi nie potrafią funkcjonować na wyższym poziomie emocjonalnym między innymi nie odczuwają prawdziwej przyjemności z bycia z drugą połówką – co najwyżej traktują ją instrumentalnie. Potrafią udawać „zdrowe osoby” – przyjmują maskę aby móc manipulować, stosują szantaż, agresję, znęcanie się i nie mają poczucia własnej winy.

- Osobowość Chwiejna emocjonalnie – w jej skład wchodzi typ: Impulsywny i typ Bordeline (czyli z pogranicza)

Jest to osoba z pogranicza zaburzeń psychozy i nerwicy. Cechują je trudności z kontrolą emocji i tworzeniem stabilnych związków oraz problem z wyobrażeniem własnej osoby. Osoby zawierające w sobie objawy zaburzeń nastroju, zaburzeń osobowości i zaburzeń poznawczych.

- Osobowość Histrioniczna 

To osoby, które grają pod „publiczkę” zachowują się w sposób zwracający na siebie uwagę, są teatralni, przesadnie wyrażają swoje emocje. Przy pierwszym spotkaniu może się wydawać sympatyczna i towarzyska, natomiast jej relacje są płytkie i nieszczere. Stosuje mimikę, wypowiedzi, które mają wywrzeć wrażenie na rozmówcy.

- Osobowość Anankastyczna

Osoba o nadmiernym poczuciu „sprawiedliwości”. Osoby te nadmiernie przestrzegają prawa do granic możliwości i tolerancji. Nie potrafią żyć swobodnie, uważają że należy zawsze przestrzegać przepisów nawet jeśli są one krzywdzące. Natomiast na swoją korzyść potrafią przeinterpretować przepisy aby czerpać z nich profity.

- Osobowość Lękliwa

Człowiek nadmiernie nieśmiały i lękliwy. Bardzo łatwo zranić taką osobę, jest bardzo wrażliwa. Unika kontaktów społecznych ale wymaga bezgranicznej akceptacji przez innych. Posiada „kompleks” niższości często to osoby nieatrakcyjne i niedostosowane społecznie.

- Osobowość Zależna

Jak sama nazwa człowiek taki jest zależny i uległy. Ludzie ci poświęcają siebie dla innych, pozwalają na to aby inne osoby decydowały za nie, potrafią wchodzić w związki gdzie druga osoba je wykorzystuje. Nie posiadają pewności siebie, poszukują nieustannie porad od innych. Źle tolerują bycie samemu, w pracy wymagają nadzoru ponieważ nie potrafią podejmować decyzji. Nie potrafią wyrażać własnego zdania.

Ostatnim rodzajem są mieszane zaburzenia osobowości, mogą to być różnego rodzaju kombinacje np. Osobowość bierno – zależna itp.