Zaburzenia emocji zwykle kojarzą się ludziom z depresją i nerwicą natomiast jak poniżej napiszę mają one o wiele więcej kolorytu. Termin taki jak nerwica już właściwie w diagnozie nie istnieje został on bardziej wyszczegółowiony. W skład Zaburzeń Afektywnych wchodzą:

I. Epizod Maniakalny

1. Hipomania

2. Mania bez objawów psychotycznych

3. Mania z objawami psychotycznymi

II. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe – opisane na głównej stronie

III. Epizod depresyjny

1. epizod łagodny (bez objawów somatycznych lub z objawami somatycznymi)

2. epizod umiarkowany (bez objawów somatycznych lub z objawami somatycznymi)

3. epizod ciężki (bez objawów somatycznych lub z objawami somatycznymi)

IV. Zaburzenia depresyjne nawracające

1. epizod łagodny (bez objawów somatycznych lub z objawami somatycznymi)

2. epizod umiarkowany (bez objawów somatycznych lub z objawami somatycznymi)

3. ciężka depresja bez objawów psychotycznych

4. ciężka depresja z objawami psychotycznymi

V. Uporczywe zaburzenia nastroju

1. cyklotymia

2. dystymia

VI. Zaburzenia lękowe w postaci fobii

1. agorafobia

2. fobie społeczne

3. fobie specyficzne

VII. Zaburzenia lękowe

1. z napadami lęku

2. zaburzenie lęku ougólnionego

3. zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane

VIII. Zaburzenie obsesyjno – kompulsyjne – opisane na stronie głównej

IX. Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

1. Ostra reakcja na stres

2. zaburzenie stresu pourazowego

3. zaburzenia adaptacyjne

X. Zaburzenia dysocjacyjne

1. amnezja dysocjacyjna

2. fuga dysocjacyjna

3. osłupienie dysocjacyjne

4. dysocjacyjne zaburzenia ruchu

5. drgawki dysocjacyjne

XI. Zaburzenia pod postacią somatyczną

1. zaburzenia somatyzacyjne

2. hipochondria

3. uporczywe bóle psychogenne

XII. Zaburzenia nerwicowe

1. Neurestenia

2. zespół depersonalizacji – derealizacji